Fiks ferdig montert dobbel jordet stikkontakt inkl 5 meter framlegg påvegg.

Fiks ferdig montert dobbel jordet stikkontakt påvegg- ferdig montert. Inkluderer reise service bil inntil 20km t/r.  Samsvarserklæring og dokuemntasjon.

Framlegg begrenses til 5 m. Over dette tilkommer kabel kost og arbeid 70kr pr ekstra  meter..

Ved mur/betong tilkommer 30kr pr meter.

Fabrikat :Elko

kr 2 190,00